Skapa konto med BankID

Klicka på knappen nedan för att påbörja ditt konto med hjälp av BankID.
I nästa steg behöver du uppge och verifiera din e-postadress för att slutföra ditt konto.

Skapa konto med BankID

Registrera konto för att kunna göra en ansökan

Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan. Har du redan registrerat ett konto - klicka på logga in.
När registreringen är klar kommer en verifiering att skickas till den angivna e-postadressen.

Skriv det önskade lösenordet två gånger. Lösenordet måste bestå av minst åtta (8) tecken.


INFORMATION OM STIFTELSENS BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Så behandlar Stiftelsen Gripen dina personuppgifter

Styrelsen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som förekommer i verksamheten.

Inom ramen för sitt uppdrag behandlar, lagrar och överför Stiftelsen personuppgifter vid anslagsansökningar. Ändamålet med behandlingen är att pröva din organisations/förenings rätt till anslag samt att fullgöra Stiftelsens ändamål enligt stiftelseförordnandet. Behandlingen grundas på ditt uttryckliga samtycke till Stiftelsens behandling och överföring av dina personuppgifter samt på att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vidta åtgärder för att fullgöra avtal i vilket du är part, representant eller för att fullgöra rättliga förpliktelser som åvilar Stiftelsen. I syfte att upprätthålla en god registervård kan personuppgifterna även komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register.

Du ansvarar för att alla uppgifter som lämnas av dig, inklusive tredje partsinformation, är med sanningen överensstämmande. Om och när du lämnar personuppgifter om tredje part, förbinder du dig att ansvara för att du inhämtar godkännande från tredje part, exempelvis information som lämnas i en ansökan om anslag, beskrivning av verksamhet eller annan information som innehåller personuppgifter om tredje part och som du sen förmedlar till Stiftelsen.

De personuppgifter som behandlas av Stiftelsen är enbart sådana som krävs för att anslag ska kunna utgå i enlighet med stiftelseförordnandet och anslagspolicyn.

Stiftelsen lagrar information om en ansökan, vare sig den bifallits eller avslagits. Varje sökande har rätt att på begäran ta del av den lagrade informationen och också få rättelse av ev. felaktiga uppgifter.

Stiftelsen publicerar några av de beviljade anslagen med namn, foto och ändamål, bland annat i sin årsredovisning och på hemsidan. Genom inlämnandet av en ansökan lämnas samtycke till att Stiftelsen får behandla personuppgifter enligt ovan.

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa vår personuppgifts- och cookiepolicy.

Samtycke till behandling av dina personuppgifter
Genom att kryssa i rutan ”samtycke” i Stiftelsens ansökningssystem vid skapande av konto, godkänner du att de personuppgifter du lämnar i din ansökan eller som inhämtas av Stiftelsen får behandlas för de ändamål som angivits ovan.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen genom att skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till Stiftelsen.

Är du missnöjd med hur Stiftelsen behandlar dina personuppgifter kan du klaga hos Datainspektionen.